Formlama ve İş Güvenliği

Yatay çıkış ekipmanlarının alt ve üstünde kullanılan ayırıcı plakalar yine operasyon hatalarına karşı el temasını engelleyici rol oynamakta, ayrıca ark ve kısa devre durumlarında ekipmanları birbirinden korumaktadır. (Form 2a-4b seçeneklerinde)

Açık tip şalter bölümleri alt ve üst bölümlerden ve kendi bölümü içerisinde giriş çıkış terminallerinden sac levha ile ayrılmış, giriş ve çıkış terminalleri de plastik izolasyonlu levha ile birbirinden ayrılmıştır. Böylece operatörün hata ile iletkenlere teması engellenmiş / sınırlandırılmıştır. (Form 2a-4b seçeneklerinde)

Kablo çıkış modüllerinde ana bara izole plaka ile ayrılarak operatörün ana baraya teması engellenmiştir. (Form 2 ve üzeri seçeneklerinde)
Çıkış kablolarının terminallerle olan bağlantısı kutu muhafazası sayesinde kapatılmış ve operatörün terminal kontaklarına teması engellenmiştir.(Form 4b seçeneklerinde)

Tekpan PDS Kataloglar

Tekpan PDS ürün kataloğu ve PDS Partner kataloğumuzu indirebilirsiniz.